אתר הנצחה

לא נשכח

*

אתר בהקמה

*

לנירשמים יכולת לבחור את צורת האתר, עיצובו, גודלו, מספר המונצחים ומשך ההנצחה

אתר ההנצחה הפרטי כולל ספר זיכרון למבקרים הנשלט על ידי בעלי האתר

לנירשמים שליטה ישירה בתוכן האתר ובתמונות המוצגות בו

יכולת להציג את האתר לציבור או להתיר כניסה עם קוד

 ___________________________________________________________

דף הבית    מודעות אבל   דוגמאות   אודות האתר


www.Lizkor.com

*